ŚLUBOWANIE 40 NOWO PRZYJĘTYCH POLICJANTÓW – TRAFIĄ TEŻ DO BOCHNI

Podczas drugiego przyjęcia w tym roku, 10 maja br., do garnizonu małopolskiego przyjęto 40 nowych policjantów, w tym 3 kobiety. 16 maja br. odbyło się ich uroczyste ślubowanie i odznaczenie 2 zasłużonych funkcjonariuszy. Wręczono także listy gratulacyjne dla 3 policjantów z Tarnowa i 1 funkcjonariusza z Nowego Targu oraz list gratulacyjny dla kapelana małopolskich policjantów księdza Łukasza Michalczewskiego.

Wśród zaproszonych gości byli Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita, doradca wojewody Krzysztof Durek, a także rodziny nowo przyjętych funkcjonariuszy. Apel rozpoczął się od wprowadzenia pocztu sztandarowego KWP w Krakowie i zdania  meldunku  Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie nadinsp. Michałowi Ledzionowi przez dowódcę uroczystości podinsp. Rafała Kanię. Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion odczytał słowa roty ślubowania, które powtarzali za nim adepci sztuki policyjnej. Następnie, każdemu z nich wręczył legitymacje służbowe, a wojewoda Łukasz Kmita wręczył ślubującym zasady etyki zawodowej. Wspólnie pogratulowali nowoprzyjętym funkcjonariuszom wyboru zawodu. Dzisiejsze święto było także okazją do przekazania wyróżniającym się policjantom odznak nadanych postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odznakę Zasłużony Policjant odebrało dwóch funkcjonariuszy. Przekazane zostały również listy gratulacyjne dla 3 policjantów z Tarnowa, 1 z Nowego Targu oraz dla kapelana małopolskich policjantów ks. Łukasza Michalczewskiego, który świętuje rok pracy dla garnizonu.

Po części ceremonialnej głos zabrał nadinsp. Michał Ledzion. Przywitał wszystkich zgromadzonych gości, a w szczególności rodziny nowych policjantów. Następnie zwrócił się do ślubujących funkcjonariuszy. Podjęliście bardzo poważne wyzwanie, składając dzisiaj rotę ślubowania, zobowiązaliście się dbać o bezpieczeństwo i porządek prawny na terenie Małopolski, to jest wyjątkowe wyzwanie i wyjątkowe poświęcenie – powiedział Komendant Ledzion. Wasze życie radyklanie się zmieni, od dzisiaj to Wy będziecie zobowiązani do tego, aby dbać o bezpieczeństwo naszych współobywateli. Przed Wami długa droga, którą poświęćcie na rzetelną naukę, na zdobycie wiedzy. Zadaniem policjanta jest zrealizować swoje obowiązki i szczęśliwie wrócić do jednostki i do swoich rodzin, dlatego w tym miejscu szczególnie dziękuję rodzinom funkcjonariuszy, że wychowali tak wspaniałych ludzi i proszę o to, aby wspierali Was w codziennej służbie. Następnie generał zwrócił się do odznaczonych policjantów. Gratuluję wyróżnionym funkcjonariuszom za solidną, dobrą policyjną pracę. To wyróżnienie to podziękowanie za Waszą codzienną, ciężką służbę – zakończył przemówienie Komendant.

Następnie głos zabrał wojewoda. Małopolska rodzina policyjna zyskała dzisiaj silne wsparcie. To niezwykle istotne, że małopolski garnizon Policji rośnie w siłę. Słowa wypowiedzianej dzisiaj przez Państwa roty ślubowania to nie tylko zwieńczenie pewnego okresu przygotowawczego, ale także wyraz szacunku i powagi dla podejmowanej służby. Służby, niezwykle wymagającej, ale przynoszącej poczucie satysfakcji i dobrze wypełnionego zadania. Wszystkim nowo przyjętym dzisiaj w szeregi małopolskiej Policji życzę, aby zarówno wyzwania zawodowe, jak i osobiste układały się pomyślnie, a każdy dzień służby był źródłem spełnienia – mówił wojewoda Łukasz Kmita. Na zakończenie podziękował odznaczonym funkcjonariuszom – Gratuluję odznaczonym, za to, że swoją codzienną służbą, pracą i poświęceniem jesteście wzorem dla Waszych kolegów i przyjaciół.

Na koniec uroczystości kilka słów powiedział kapelan małopolskiej policji ks. Łukasz Michalczewski. Dziękuję za wyróżnienie, jest to dla mnie zaszczyt, że mogę być kapelanem Małopolskiej Policji, i że mogę wspierać tych, którzy służą naszej Ojczyźnie. Gratuluję Wam wyboru i będę Was wspierać duchowo całym sercem – zakończył kapelan.

Teraz przed nowo przyjętymi policjantami przeszkolenie, po którym rozpoczną służbę w jednostkach małopolskiego garnizonu Policji:

  • 10 osób będzie służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
  • 7 nowych funkcjonariuszy zyska Komenda Miejska Policji w Krakowie,
  • 5 policjantów trafi do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Zasilone zostaną także szeregi komend powiatowych:

  • Po 3 nowych policjantów zyska Komenda Powiatowa Policji w Miechowie i Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu,
  • Po 2 nowych policjantów zyska Komenda Powiatowa Policji w Bochni, Komenda Powiatowa w Oświęcimiu, Komenda Powiatowa w Wadowicach i Komenda Powiatowa Policji w Krakowie,
  • Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie, Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej, Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach i Komenda Powiatowa w Zakopanem zyska po 1 nowym policjancie.

Opracowanie: Małopolska Policja

 

Please follow and like us: