Miliony dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówkach

Wyniki drugiego naboru Rządowego Funduszu #PolskiŁad naszego regionu przekazała dzisiaj Poseł na Sejm RP Pani Józefa Szczurek – Żelazko. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił iż Polski Rząd Prawa i Sprawiedliwości wsparł rozwój naszego regionu i przekazał kolejne środki na inwestycje.

W drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład bezzwrotne dofinansowanie otrzymali:

REGION BOCHEŃSKI 

Gmina Bochnia

 • Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówkach 4 500 000,00 zł
 • Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Baczkowie 5 500 000,00 zł

Gmina Drwinia

 • Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowościach Dziewin, Mikluszowice, Gawłówek na terenie gminy 5 000 000,00 zł

Gmina Lipnica Murowana

 • Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Lipnica Murowana 1 140 000,00 zł
 • Rozbudowa i przebudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Lipnica Murowana 5 100 000,00 zł
 • Poprawa efektywności energetycznej poprzez przebudową i termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy 3 420 000,00 zł

Gmina Łapanów

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylcu 4 750 000,00 zł
 • Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-społecznej na terenie gminy 4 263 488,49 zł

Miasto Bochnia

 • Zakup nowego taboru do transportu zbiorowego w gminie 3 180 000,00 zł
 • Rewaloryzacja zabytkowych Plant Salinarnych w Bochni 11 650 000,00 zł
 • Przebudowa mostu na ul. Chodenickiej w Bochni 2 000 000,00 zł

Gmina Nowy Wiśnicz

 • Przebudowa pływalni w Szkole Podstawowej im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu 5 000 000,00 zł
 • Przebudowa stadionu “Szreniawą” w miejscowości Stary Wiśnicz 5 000 000,00 zł

Gmina Rzezawa

 • Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, wodnej, sportowej i społecznej na terenie gminy Rzezawa 4 950 000,00 zł

Gmina Trzciana

 • Zwiększenie oferty sportowej w Gminie Trzciana 5 000 000,00 zł
 • Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Trzciana 1 700 000,00 zł
 • Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby mieszkańców gminy 4 800 000,00 zł

Gmina Żegocina

 • Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z rozwojem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, turystycznej oraz kultulqarnej na terenie Gminy Żegocina 3 800 000,00 zł
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Miejscowości Łąkta Górna 6 000 000,00 zł

Powiat bocheński

 • Rozbudowa dróg powiatowych na odcinkach dróg – Trzciana – Łąkta Dolna oraz w miejscowości Nieszkowice Wielkie i Leszczyna 9 975 000,00 zł
 • Rozbudowa dróg powiatowych na odcinkach dróg – Leksandrowa – Lipnica Górna oraz Żegocina – Bełtno, Chrostowa – Kamyk i Grabie – Kępanów 17 907 500,00 zł
REGION BRZESKI 

Gmina Borzęcin

 • Rozbudowa i przebudowa Remizy OSP Łęki w celu utworzenia Centrum Kulturalnego Wsi oraz modernizacja Budynku Wielofunkcyjnego w Bielczy 4 860 000,00 zł
 • Przebudowa i modernizacja źródeł ciepła (kotłowni) dla Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w miejscowości Bielcza, Borzęcin Górny i Przyborów 1 870 000,00 zł
 • Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Borzęcin 3 249 000,00 zł

Gmina Brzesko

 • Remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzesko – osiedla mieszkaniowe 4 632 114,50 zł
 • Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzesku wraz z budową miasteczka rowerowego i placu zabaw 4 912 500,00 zł
 • Remont dróg gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Brzeska-Śródmieście 4 680 061,00 zł

Gmina Czchów

 • Zbiornik wody czystej o pojemności V = 650 m3 w ramach rozbudowy istniejącego ujęcia wody w m. Czchów 4 748 480,00 zł

Gmina Dębno

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sufczyn Dolny, Perła, Biadolimy Szlacheckie i Maszkienice 6 000 000,00 zł
 • Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy 3 356 370,00 zł
 • Modernizacja infrastruktury komunalnej poprzez poprawę jej efektywności energetycznej z przeznaczeniem na cele społeczne 1 350 000,00 zł

Gmina Gnojnik

 • Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy 5 000 000,00 zł
 • Modernizacja budynku szkoły podstawowej w m. Gnojnik 5 000 000,00 zł

Gmina Iwkowa

 • Budowa sali gimnastycznej wraz z budową przyszkolnego boiska sportowego w miejscowości Kąty 9 838 273,23 zł

Gmina Szczurowa

 • Modernizacja remiz strażackich z terenu gminy Szczurowa 4 500 000,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez budowę remizy strażackiej w miejscowości Szczurowa 5 000 000,00 zł

Powiat brzeski

 • Modernizacja infrastruktury drogi powiatowej Poręba Spytkowska – Bochnia 4 999 850,00 zł

“Bardzo się cieszę, że aktywna praca jako poseł przynosi efekty dla poprawy jakości życia mieszkańców i rozwoju naszego regionu. Dzięki rządowemu programowi Prawa i Sprawiedliwości oraz bezzwrotnemu wsparciu nasz region ma szanse na jeszcze szybszy rozwój. Rządowy Fundusz Polski Ład  umożliwia realizację inwestycji, które są najbardziej potrzebne mieszkańcom.” – dodała Pani Józefa Szczurek – Żelazko na swoich mediach społecznościowych.

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji bliskich mieszkańcom, które są realizowane przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. Program wspiera zrównoważony rozwój i nowe inwestycje m.in. w drogi, transport publiczny, kanalizacje, szkoły czy boiska. Wspomaga też rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Firmy z regionu będą uczestniczyły w pracach nad wygranymi projektami, tworząc nowe miejsca pracy. Działania te poprawią warunki życia lokalnej społeczności.

Źródło: www.facebook.com/jozefaszczurekzelazko

 

Please follow and like us: