Zalane ulice, podtopione piwnice, uszkodzone drzewa – relacja JRG Bochnia

W dniu 09 czerwca 2022 roku w godzinach popołudniowych przez teren powiatu bocheńskiego przeszły gwałtowne zjawiska atmosferyczne, w wyniku których strażacy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu interweniowały 36 razy. Zdecydowana większość interwencji prowadzona była na terenie Miasta Bochnia i dotyczyła głównie zalanych piwnic, powalonych drzew oraz zalanych ulic. Usuwanie skutków opadów trwało do późnych godzin nocnych.

Opracowanie: kpt. Łukasz Klecki KP PSP w Bochni.

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Bochni.