“Bestia” wjechała na plac Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni

Pompa przeciwpowodziowa wysokiej wydajności jest już na placu Państwowej Straży Pożarnej w Bochni! Wydajność pompy to 22 000 l/min!

Dzięki staraniom i wielkiej pomocy w pozyskaniu środków (700 000 zł) przez Wiceministra Pana Włodzimierz Bernacki i radnego Powiatu Bocheńskiego Pana Pawła Leśniaka, oraz przy niewielkim wkładzie własnym powiatu strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni będą mogli skuteczniej walczyć z zagrożeniem powodziowym w gminach szczególnie na to narażonych: Drwinia i Łapanów.

“Mieszkańcy Powiatu bocheńskiego od dzisiaj mogą czuć się bezpieczniej! W imieniu swoim oraz mieszkańców Powiatu bocheńskiego jeszcze raz dziękuję Panu Ministrowi za okazaną inicjatywę i wsparcie! Składam również podziękowania dla Zarządu Starostwa Powiatowego w Bochni, urzędników, którzy pisali wniosek oraz strażaków PSP Bochnia — na czele z Komendantem bryg. Robert Cieśla za przygotowanie specyfikacji technicznej do przetargu.” – informuje radny Paweł Leśniak

“Pompa przeciwpowodziowa wysokiej wydajności stoi już na placu Państwowej Straży Pożarnej w Bochni i zasili Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bochni! Dzięki niej mieszkańcy Powiatu, zwłaszcza gminy Łapanów i Drwinia mogą czuć się bezpieczniej. To szczególnie ważne po krytycznych doświadczeniach z powodzi, która nawiedziła gminy w czerwcu 2020 roku i w 2010r. Dziękuję radnemu Powiatu bocheńskiego Paweł Leśniak za inicjatywę i rozmowy z Zarządem Powiatu. Dobra współpraca rządu i samorządu przynosi korzyść wszystkim mieszkańcom.

Gratulacje!” – mówi wiceminister Włodzimierz Bernacki

O szczegółowej specyfikacji technicznej jeszcze będziemy informować. Gratulujemy zakupu w imieniu redakcji!