Szkolenie z zakresu podstawowego Strażaków Ratowników OSP – zakończenie

W dniu 22 i 24 czerwca 2022 roku zostały zakończone Szkolenia z zakresu Podstawowego Strażaków Ratowników OSP. Szkolenia realizowane były zgodnie z Zasadami przygotowania strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych  do udziału w działaniach ratowniczych z 3 lutego 2022 r.

Zajęcia teoretyczne odbyły w formie E-learningu przy wykorzystaniu platformy szkoleniowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Zajęcia praktyczne przeprowadzili strażacy z JRG KP PSP w Bochni na terenie tut. Komendy. Egzaminy końcowe z części praktycznych obu kursów odbyły się przy wsparciu ze strony Zakładu Pozyskiwania Surowców SURMETAL oraz firmy P.U.H.P. CADILAK Iwona Grzesik z Bochni, które udostępniły samochody do ćwiczeń ze sprzętem hydraulicznym. Do egzaminów przystąpiło łącznie 62 druhów. Wszyscy druhowie zaliczyli egzamin z wynikiem pozytywnym.

W szkoleniu wzięli udział druhowie z jednostek OSP z terenu całego powiatu. Absolwentom szkolenia gratulujemy uzyskania nowych kwalifikacji oraz życzymy by zdobyta wiedza i umiejętności procentowały w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Opracowanie: Paweł Matyasik \ Zdjęcia: archiwum KP PSP w Bochni

Please follow and like us: