Oddano hołd bohaterom “Akcja Wiśnicz” w Nowym Wiśniczu

W wiśnickim zakładzie karnym upamiętniono wydarzenia z 26 na 27 lipca 1944 r. kiedy to żołnierze Armii Krajowej uwolnili 128 więźniów politycznych przed nieuchronnym transportem do Auschwitz.

W nocy z 26 na 27 lipca 1944 roku w Nowym Wiśniczu odbyła się trudna, ale zarazem skuteczna akcja polskiego podziemia. Oddział 36 żołnierzy 1 batalionu 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej pod dowództwem por. Józefa Wieciecha o pseudonimie “Tamarow” przeprowadził brawurowy atak na niemieckie więzienie w Nowym Wiśniczu. W akcji uratowano 128 więźniów politycznych, tuż przed wywiezieniem ich do obozu w Auschwitz.

W uroczystości, odbywającej się na terenie wiśnickiej jednostki, upamiętniającej tak ważne wydarzenie historyczne wzięli udział między innymi: ostatni żyjący uczestnik Akcji Wiśnicz – Julian Wieciech, były żołnierz AK  – Stanisław Wieciech, przedstawiciele Służby Więziennej – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie – płk Tomasz Wiercioch, Dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu – płk Paweł Jastrzębski wraz z zastępcą – kpt. Szczepanem Sułkiem oraz Kierownikiem Działu Penitencjarnego – mjr Andrzejem Wąsikiem. Ponadto w uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych gminy Lipnica Murowana i Nowy Wiśnicz oraz przedstawiciele duchowieństwa.

W trakcie uroczystości Wójt Gminy Lipnica Murowa – Tomasz Gromala podziękował Służbie Więziennej za kultywowanie pamięci o bohaterskiej akcji polskiego podziemia. Wtórował mu syn Juliana Wieciecha – Andrzej, który w imieniu całej rodziny podziękował funkcjonariuszom i pracownikom SW za pamięć o wydarzeniu sprzed 78 lat oraz za ufundowanie na tę okoliczność pamiątkowej tablicy.  Z kolei Dyrektor Okręgowy SW w Krakowie – płk Tomasz Wiercioch stwierdził, że upamiętnienie uwolnienia więźniów z wiśnickiego więzienia buduje wspólnotę z różnych środowisk.

Podczas obchodów rocznicy uwolnienia więźniów złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową oraz oddano honor bohaterom wydarzeń roku 1944.

Opracowanie: st. szer. Paulina Słowik, mł. chor. Marcin Kalinowski / Zdjęcia: mł. chor. Marcin Kalinowski

Please follow and like us: