Ćwiczenia z ratownictwa wodnego w Targowisku – relacja JRG Bochnia

W dniach 7,14,27 lipca 2022r. w ramach doskonalenia zawodowego poszczególne zmiany służbowe Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Bochni przeprowadziły ćwiczenia  z zakresu ratownictwa  wodnego na terenie żwirowni w Targowisku.

Ćwiczenia miały na celu doskonalenie umiejętności ratowniczych na akwenach wodnych. W pierwszej części zajęć omówiono zasady dotyczące ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym  w KSRG. Przećwiczono ewakuacje poszkodowanych z wody stosując różne techniki, między innymi przy wykorzystaniu: łodzi, koła ratunkowego, rzutki ratunkowej, deski ortopedycznej, pasa typu „węgorz” oraz techniki bezprzyrządowej. Ćwiczono również skoki ratownicze do wody z łodzi. W ćwiczeniach dodatkowo ze swoim sprzętem brały udział  jednostki OSP Stanisławice i OSP Łapanów.

Opracowanie:  kpt. Łukasz Klecki KP PSP w Bochni / Zdjęcia: archiwum KP PSP w Bochni