Szkolenia kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP – zakończenie

Dnia 27 lipca 2022 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni zakończyło się szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP. Końcowym etapem szkolenia był egzamin, do którego przystąpiło 34 strażaków ochotników.

Celem szkolenia było przygotowanie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP do wykonywania zadań operatora sprzętu, a także do obsługi samochodów pożarniczych i urządzeń z silnikami spalinowymi, stanowiących wyposażenie OSP.

Absolwentom szkolenia gratulujemy uzyskania nowych kwalifikacji oraz życzymy by zdobyta wiedza i umiejętności procentowały w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Opracowanie:  mł. kpt. Aleksander Zwierniak  KP PSP w Bochni / Zdjęcia: archiwum KP PSP w Bochni