Zakończenie szkolenia KDR dla członków OSP (dowódców) – relacja JRG Bochnia

Dnia 31 sierpnia 2022 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni zostało zakończone szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP (dowódców OSP).

W szkoleniu wzięli udział druhowie z jednostek OSP z terenu całego powiatu bocheńskiego. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ratowników OSP do kierowania działaniami ratowniczymi.

Nad poprawnym przebiegiem egzaminu czuwała Komisja Egzaminacyjna wyznaczona Decyzją Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Absolwenci, którzy ukończyli przedmiotowe szkolenie, zdobyli uprawnienia do kierowania działaniami ratowniczymi, co wiąże się z odpowiedzialnością za zdrowie i życie własne, innych ratowników oraz osób zagrożonych.

“Absolwentom szkolenia gratulujemy uzyskania nowych kwalifikacji!” – przeczytać możemy na stronie KP PSP Bochnia

Tekst: bryg. Paweł Matyasik / Zdjęcia: Archiwum KP PSP w Bochni

Please follow and like us: