PROSZÓWKI – BOCHEŃSCY FUNKCJONARIUSZE WZIĘLI UDZIAŁ W AKCJI TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Strażacy JRG Bochnia, policjanci Wydziału ds. Nieletnich, dzielnicowi Rewiru dzielnicowych, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego oraz policyjny przewodnik psa wraz z psem służbowym 13.10.2022 r., wzięli udział w spotkaniu z uczniami Zespołu Szkół Gminnych w Proszówkach. Tematem przewodnim rozmów z dziećmi i młodzieżą było bezpieczeństwo, które omawiano w ramach szkolnej akcji.

Tydzień Bezpieczeństwa w Zespole Szkół Gminnych w Proszówkach to inicjatywa placówki, której działania ukierunkowane są na promowanie wśród uczniów szkoły bezpiecznych postaw. W związku z tymi działaniami w czwartek (13 października br.) na terenie obiektu pojawili się przedstawiciele instytucji zaangażowanych w ten projekt – Wójt Gminy Bochnia, Państwowa Inspekcja Pracy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Straż Pożarna w Bochni czy instruktorzy samoobrony i prowadzenia pierwszej pomocy przedmedycznej. W spotkaniu profilaktycznym promującym bezpieczeństwo wzięli również udział policjanci Komendy Powiatowej Policji w Bochni. Funkcjonariusze z Wydziału ds. Nieletnich, dzielnicowi Rewiru dzielnicowych, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego oraz policyjny przewodnik psa wraz z psem służbowym, którzy prowadzili pogadanki z uczniami szkoły, w trakcie których omówili wiele aspektów związanych z bezpieczeństwem.

Wśród najmłodszych dzieci mundurowi przeprowadzili prezentację podstawowych zasad ruchu drogowego dotyczących pieszych, aby później w formie quizu z nagrodami sprawdzić przyswojoną przez nich wiedzę. Ze starszymi grupami policjanci poruszyli temat zagrożeń pojawiających się podczas z korzystania z internetu. Funkcjonariusze wytłumaczyli młodzieży, że korzystanie z niego to nie tylko rozrywka i metoda komunikowania się, a podczas korzystania z sieci internetowej należy być bardzo ostrożnym.

W ramach akcji policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bochni zaprezentowali także policyjny sprzęt – radiowozy, motocykle, quada oraz elementy policyjnego umundurowania, który cieszył się tak samo dużym zainteresowaniem zebranych grup uczniów, co pokaz umiejętności policyjnego psa służbowego, przedstawiony przy współpracy z jego przewodnikiem.

Uczniowie wzięli również udział w pokazie gaszenia pożaru zaprezentowanym przez strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Bochni oraz w kursie samoobrony i ćwiczeniach z resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

Opracowanie: KPP Bochnia