Ślubowanie Strażaków PSP – relacja KP PSP Bochnia

Dnia 12 października 2022 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni odbyło się uroczyste ślubowanie dwóch, nowo przyjętych do służby w PSP, strażaków. Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Robert Cieśla, w obecności Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotra Gadowskiego oraz funkcjonariuszy i pracowników Komendy.

Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według następującej roty:

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,

świadom podejmowanych obowiązków strażaka,

UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ

być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia

ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania,

ŚLUBUJĘ

przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej

oraz wykonywać polecenia przełożonych.

ŚLUBUJĘ

strzec tajemnic związanych ze służbą,

a także honoru, godności i dobrego imienia służby

oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.

 

Nowo przyjętym strażakom serdecznie gratulujemy i życzymy, by rota strażackiego ślubowania była niezmiennie i nieustannie motywem przewodnim strażackiego dnia codziennego.

Opracowanie: KP PSP Bochnia

Please follow and like us: