FOTO – Wyciek amoniaku w Spółdzielni Ogrodniczej „Zamvinex” w Łąkcie Górnej

Dnia 18 października odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Żegocina. Ćwiczenia dotyczyły usuwania awarii przemysłowej, tj. wycieku amoniaku w Spółdzielni Ogrodniczej „Zamvinex” w Łąkcie Górnej.

O godzinie 8:30 druhowie strażacy oraz Prezesi wszystkich jednostek OSP wraz z Komendantem Gminnym Januszem Stańdo zebrali się w remizie w Łąkcie Górnej. Ćwiczenia odbywały się pod kontrolą przedstawicieli Komendy Powiatowej PSP w Bochni w osobach: bryg. mgr inż. Paweł Matyasik – Kierownik Wydziału ds. Operacyjno-Szkoleniowych oraz kpt. Artur Sroka.

Spotkanie rozpoczęło się sprawdzeniem stanu i wyposażenia, a także dokumentacji wozów bojowych każdej jednostki, którego dokonali przedstawiciele KP PSP w Bochni. Następnie, zebranych w remizie powitał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie Jerzy Błoniarz. Po powitaniu głos zabrał Komendant Gminny OSP Janusz Stańdo, który przestawił cel ćwiczeń, a następnie Wójt Gminy Wojciech Wrona, który przypomniał o przeprowadzanych wcześniej tego typu ćwiczeniach, podkreślając ich konieczność. Kolejno bryg. mgr inż. Paweł Matyasik przedstawił kilka informacji technicznych, po czym druhowie strażacy udali się do Spółdzielni Ogrodniczej „Zamvinex” celem przeprowadzenia ćwiczeń taktyczno-bojowych.

Już na miejscu, druhowie strażacy odbywali ćwiczenia mające na celu przygotowanie ich do usunięcia skutków ewentualnej awarii przemysłowej w Spółdzielni (wyciek amoniaku), minimalizowania strat materialnych, poszukiwania i ewakuacji poszkodowanych, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, sprawdzania sprzętu i umiejętności strażaków skomplikowanych sytuacjach ratowniczo-gaśniczych.

Po dwóch godzinach ćwiczeń, zastępy powróciły do remizy w Łąkcie Górnej, gdzie dokonano podsumowania działań, a także wysłuchano informacji o Spółdzielni „Zamvinex” wygłoszonej przez Prezesa Mirosława Holotę. Głos zabrał również Wójt Gminy Żegocina, dziękując druhom-strażakom za ich nieustanną gotowość. Po podsumowaniu miał miejsce ciepły poczęstunek, czym zakończono ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek OSP Gminy Żegocina.

Materiały i opracowanie dzięki uprzejmości: zegocina.pl