Zakończenie prac związanych z rozbudową remizy OSP w miejscowości Królówka

Gmina Nowy Wiśnicz zakończyła zadanie pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej – remiza OSP w miejscowości Królówka – etap III” realizowane w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”, na które otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 45 000,00 zł.
Zakres wykonanych prac objął m.in.:
  • roboty wykończeniowe pomieszczenia klatki schodowej polegające na jej malowaniu,
  • wyłożeniu stopni i podestów płytami granitowymi,
  • montażu balustrady.

Gmina Nowy Wiśnicz na remont budynku remizy OSP w miejscowości Królówka pozyskała łącznie dofinansowanie w kwocie 173 000,00 zł. Pierwsze prace remontowe rozpoczęły się już w 2019 roku, (dofinansowanie w kwocie 48 000,00 zł – konkurs „Małopolskie Remizy 2019”), w ramach którego został wykonany remont pokrycia dachu na budynku remizy.

Kolejnym etapem realizowanej inwestycji było dobudowanie nowej klatki schodowej przy budynku remizy OSP, która została dostosowana do aktualnych wymogów oraz przepisów ppoż. Na ten cel otrzymano pomoc finansową w wysokości 30 000,00 zł, przyznaną w ramach zapewnienia gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego poprzez realizację prac budowlano – remontowych w remizach strażackich. Kontynuacją powyższych prac było wykonanie w kolejnym roku ocieplenia klatki schodowej wraz z poddaszem, instalacji CO oraz ciepłej wody w budynku. Był to II etap zadania, na który otrzymano pomoc finansową w wysokości 50 000,00 zł.

Wszystkie wykonane prace remontowe pozwoliły na kompleksowy remont budynku remizy OSP Królówka. W znaczący sposób poprawiły jego estetykę i funkcjonalność. Wyremontowana remiza OSP na nowo stała się obiektem atrakcyjnym, który będzie służył mieszkańcom i strażakom. Możliwość pozyskania środków zewnętrznych dała duże szanse na wykonanie kompleksowego remontu budynku w sposób profesjonalny i sprawny. Łączny koszt inwestycji zrealizowanej przy współudziale środków Województwa Małopolskiego w ramach powyższych konkursów opiewa na kwotę 508 000,00 zł.

Ponadto na wykonanie prac wykończeniowych na poddaszu oraz dolnym korytarzu przy garażach przeznaczono kwotę ok. 50 tys zł, z czego 21 007,00 zł jednostka otrzymała w formie dotacji z KRSG.

 

Opracowanie: Gmina Nowy Wiśnicz
Please follow and like us: