Kolejni strażacy OSP z tytułami ratownika KPP

Egzamin potwierdzający posiadanie tytułu ratownika (KPP) dla strażaków-ratowników ochotniczych straży pożarnych powiatu bocheńskiego.

W dniu 11 października 2022r. Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bochni zorganizował egzamin potwierdzający uprawnienia z zakresu kwalifikowanej pierwsze pomocy i uzyskanie tytułu ratownika dla strażaków-ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z KSRG z terenu powiatu bocheńskiego. Egzamin składał się z dwóch części. Pierwsza część teoretyczna została przeprowadzona w formie testu, który składał się z 30 pytań. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku druhowie zostali dopuszczeni do egzaminu praktycznego. Tam czekały na nich scenki przygotowane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Skład komisji stanowili funkcjonariusze naszej komendy oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Egzamin pozytywnie zaliczyło 11 strażaków-ochotników.

Opracowanie: bryg. Paweł Matyasik

Zdjęcie: Archiwum KP PSP Bochnia