Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze terenu powiatu bocheńskiego z promesami – relacja JRG Bochnia

Przekazanie promes na dotacje celową dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu bocheńskiego.

W dniu 28 października 2022 r. przed remizą OSP Stanisławice odbyła uroczysta zbiórka z okazji przekazania promes na dotacje celową dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z terenu powiatu bocheńskiego. Przekazane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia członków drużyn. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przekazał kwotę 25 mln zł z ogólnej rezerwy budżetowej określonej w art. 15 ustawy budżetowej na rok 2022 na wsparcie dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych. Dzięki temu młodzi strażacy z terenu powiatu bocheńskiego, zrzeszeni w 35 Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych otrzymają dofinansowanie w wysokości 108 539   zł.

W uroczystości udział wzięli prof. Włodzimierz Bernacki sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Senator RP, Pani Józefa Szczurek – Żelazko Poseł na Sejm RP, Pani Urszula Rusecka Poseł na Sejm RP, Wiesław Krajewski Poseł na Sejm RP, nadbryg. Piotr Filipek Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Piotr Dziurdzia Radny Województwa Małopolskiego, Adam Korta Starosta Bocheński oraz burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu bocheńskiego.

Tekst: bryg. Matyasik P.

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Bochni