KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA – 3300 zgłoszeń do bocheńskich policjantów

MIESZKAŃCY POWIATU BOCHEŃSKIEGO ZGŁOSILI JUŻ NIEMAL 3300 INTERWENCJI DZIĘKI KRAJOWEJ MAPIE ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

W październiku minęło 6 lat od początku funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która jest prostą w obsłudze aplikacją, służącą do wymiany informacji między Policją, a obywatelami. Na terenie powiatu bocheńskiego dzięki niej zgłoszono niemal 3300 zagrożeń bezpieczeństwa, z czego połowa została potwierdzona przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Bochni.

Instrukcja korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jest bardzo prosta, a jedynym warunkiem koniecznym jest dostęp do komputera z Internetem lub zainstalowanie aplikacji w smartfonie. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy może zaznaczyć występujące w danym miejscu zagrożenie na mapie, dodatkowo dołączając opis potencjalnego niebezpieczeństwa oraz zdjęcie. Przed dodaniem zawiadomienia, warto jednak sprawdzić, czy nie zostało ono już zgłoszone przez inną osobę.  Proces „zgłoszenia interwencji” jest szybki i anonimowy.

Aplikacja KMZB umożliwia  naniesienie zagrożenia w wybranych 24 kategoriach: spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, zagrożenia wynikających z przekraczania przez kierujących dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie oraz niewłaściwa infrastruktura drogowa, używanie środków odurzających, zła organizacja ruchu drogowego, akty wandalizmu, dzikie wysypiska śmieci, grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, żebractwo, nielegalne rajdy samochodowe, znęcanie się nad zwierzętami, bezdomność, niszczenie zieleni, zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych, poruszanie się po terenach leśnych quadami, kłusownictwo, wypalanie traw, nielegalna wycinka drzew, niestrzeżone przejście przez tory, niestrzeżony przejazd kolejowy, wałęsające się bezpańskie psy, miejsca niebezpieczne na terenach wodnych, dzikie kąpieliska, utonięcia.

Każdy zgłoszony w KMZB przypadek jest następnie weryfikowany przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bochni. Kiedy mundurowi potwierdzą zgłoszone zagrożenie, podejmują odpowiednie czynności mające na celu jego wyeliminowanie lub zminimalizowanie w tym miejscu.

Od początku istnienia aplikacji użytkownicy na terenie powiatu bocheńskiego nanieśli niemal 3300 zgłoszeń, a 50% z nich zostało potwierdzonych przez weryfikujących je policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Bochni. Wśród najczęściej zgłaszanych są interwencje prewencyjne – spożywanie alkoholu w miejscach publicznych oraz drogowe – zagrożenia wynikających z przekraczania przez kierujących dozwolonej prędkości oraz nieprawidłowe parkowanie. W skali kraju od października 2016 roku na terenie odnotowano 2,5 miliona zagrożeń zgłoszonych za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, które w ponad 51% zostały potwierdzone przez Policję

Pamiętajmy jednak, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania pilnych interwencji Policji. W takich przypadkach należy dzwonić na numer alarmowy 112.

Opracowanie: KPP Bochnia

Please follow and like us: