Szkolenie strażaków z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych – JRG Bochnia

W dniach 2 i 12 czerwca oraz 6 listopada 2022 roku odbyło się szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych dla trzech zmian służbowych strażaków z JRG Bochnia, oraz dodatkowo w/w szkoleniu brali udział druhowie OSP uczestniczący w kursie podstawowym strażaków ratowników OSP.

Podczas szkolenia zostały przedstawione następujące zagadnienia: operowanie prądami gaśniczymi, procedura wejścia do pomieszczeń, poruszanie się rot w strefie zadymienia, chłodzenie gazów pożarowych, wykorzystanie przez roty gaśnicze kamery termowizyjnej. Zaprezentowano pokaz zjawisk pożarowych w małej skali na trzech modelach drewnianych „domków”. Podczas pokazu strażacy obserwowali zjawiska występujące w czasie pożaru takie jak: rozgorzenie, wsteczny ciąg płomieni, zapalanie się gazów pożarowych, piroliza.

Opracowanie:  kpt. Łukasz Klecki KP PSP w Bochni

Please follow and like us: