„TUNEL S7 2022” – ĆWICZENIA NA ZAKOPIANCE

Dnia 08.11.2022 roku w ciągu drogi S7 w tunelu pod górą Luboń Mały przeprowadzono ćwiczenia służb ratunkowych, Policji, zarządcy drogi i obsługi tunelu dotyczące postępowania w razie wypadku czy katastrofy w ruchu lądowym.

Założenie ćwiczeń było następujące. Autobus przewożący kilkadziesiąt (około 30 osób jedzie trasą S7 w kierunku Zakopanego. W wyniku awarii układu elektrycznego pojawia się zadymienie w tylnej części pojazdu, które w pierwszym momencie zostaje zignorowane przez pasażerów i nie jest zauważone przez kierowcę. W momencie przejazdu przez tunel trasy S7 z tyłu autobusu zaczyna wydobywać się intensywne zadymienie, w związku z tym kierowca wpada w panikę i doprowadza do zderzenia z poprzedzającym go pojazdem dostawczym (mniej więcej w połowie tunelu). Dochodzi także do nagłego hamowania i zderzenia 5 samochodów osobowych. Kierujący autobusem po zderzeniu z pojazdem dostawczym traci kontrolę nad pojazdem, co doprowadza do przewrócenia się autobusu na lewy bok. Kierowcy, którzy bezpiecznie zatrzymali swoje pojazdy na pasie awaryjnym, podejmują nieskuteczne próby gaszenia komory silnika autobusu podręcznym sprzętem gaśniczym, w skutego czego doznają poparzeń. Pożar rozwija się na tyle intensywnie, że część pasażerów w szoku próbuje rozbijać boczne szyby autobusu i skakać z wraku na jezdnię, potęgując swoje obrażenia. Nadjeżdżające z dużą prędkością kolejne pojazdy widząc zagrożenie, gwałtownie hamują, doprowadzając do licznych niegroźnych kolizji między sobą. W wyniku zaistniałej sytuacji następuje pożar i zadymienie tunelu. Zdarzenie kwalifikowane jest jako katastrofa w ruchu drogowym, w którym występuje duża liczba poszkodowanych. Tunel jest całkowicie zablokowany, co powoduje korek na drogach dojazdowych. Kolejne osoby zgłaszają na 112 informację o wypadku i dużej liczbie poszkodowanych, palącym się autobusie oraz całkowicie zablokowanym dojeździe. CPR po otrzymaniu zgłoszenia powiadamia odpowiednie służby tj. m.in. straż Państwową Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe i Policję.

Rolą Policji było zabezpieczenie miejsca zdarzenia, zablokowanie możliwości wjazdu do tunelu osobom postronnym, organizacja objazdu i kierowanie pojazdów na trasy alternatywne, kierowanie ewakuowanych osób do miejsc koncentracji, przewodzenie oględzin miejsca zdarzenia drogowego, ewakuacja mienia i przywrócenie ruchu na drodze S7 po zakończeniu działań. Podczas ćwiczenia sprawdzano m.in. systemu powiadamiania o zdarzeniu kryzysowym w obiekcie , obieg informacji w związku ze zdarzeniem kryzysowym w tunelu, który znajduje się w granicy odpowiedzialności służbowej trzech jednostek Policji, koordynacji sił Policji oraz innych podmiotów poza policyjnych, organizacji dojazdu służb oraz objazdów dla pozostałych uczestników ruchu, sposobu przeprowadzenia czynności związanych z ewakuacją tunelu oraz akcją ratunkową.

W działaniach wzięli udział policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej oraz Oddziału Prewencji Policji w Krakowie – w sumie 64 funkcjonariuszy (20 radiowozów).

Tunel leży w granicach administracyjnych powiatu suskiego. Ze względu na jego położenie wzdłuż drogi S7, która zarówno od północy, jak i południa znajduje się na terenie powiatu Myślenickiego, nadzór nad ruchem w tunelu będzie realizowała Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach.

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie opiniował wiele kwestii dotyczących zasad bezpieczeństwa w tunelu. M.in. wnioskował o lokalizację stacjonarnych urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu. Dzięki współpracy z GITD urządzenia te zostaną zainstalowane co pozwoli na rzeczywiste ograniczenie prędkości pojazdów oraz zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji niebezpiecznych, których ewentualne skutki mogą być niewspółmiernie wysokie względem podobnych zdarzeń mających miejsce na terenach otwartych. Dopuszczalna prędkość w tunelu to 100 km/h – ale ten limit może być korygowany, zmniejszany w zależności od sytuacji drogowej.

Opracowanie: Małopolska Policja