Bocheńscy Strażnicy Miejscy kolejny raz wspólnie z Policją przeciwko SARS-CoV-2

W związku z Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 9 grudnia 2021 r. jednostka Straży Miejskiej w Bochni począwszy od dnia 10 grudnia 2022 roku organizować będzie wspólne patrole z bocheńską Policją, zaś dyslokacji swych patroli dokonywać będzie zgodnie ze wskazaniami Komendanta Powiatowego Policji w Bochni.

Strażnicy Miejscy dokonywać będą wspólnie z funkcjonariuszami Policji weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Funkcjonariusze przypominać będą o zagrożeniach wynikających z nieprzestrzegania obostrzeń, natomiast osoby niestosujące się do obowiązujących przepisów muszą liczyć się z możliwymi konsekwencjami, w tym z grzywnami (mandaty karne do 500 złotych).

Art. 116 § 1a Kodeksu wykroczeń mówi: “Kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny albo karze nagany”.

Please follow and like us: