Narada operacyjno–szkoleniowa z udziałem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni

W dniu 9 grudnia 2022 r. dzięki uprzejmości Pani Małgorzaty Więckowskiej – Burmistrz Nowego Wiśnicza w budynku remizy OSP w Wiśnicz Mały odbyła się narada operacyjno – szkoleniowa z udziałem Komendantów Gminnych OSP, Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych z KSRG oraz pracowników UG/M zajmujących się sprawami ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu bocheńskiego.

W naradzie wzięli udział również:

 1. St. bryg. Piotr Gadowski  – p.o. Komendant Powiatowy PSP w Bochni,
 2. Pani Małgorzata Więckowska  – Burmistrz Nowego Wiśnicza,
 3. Pani Maria Jachym – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bochni,
 4. Dh Tomasz Całka – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni,
 5. Pan Paweł Linca – główny specjalista Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bochni,
 6. Dh Sławomir Błoniarz – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Nowy Wiśniczu.

Otwarcia narady, a zarazem powitania przybyłych gości dokonał p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni st. bryg. Piotr Gadowski. Następnie Pan Komendant przedstawił stan ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu bocheńskiego, cele do realizacji w przyszłym roku oraz podziękował wszystkim za zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu bocheńskiego.

Dalszą część narady poprowadził bryg. Paweł Matyasik Naczelnik wydziału ds. operacyjno-szkoleniowych KP PSP w Bochni.

W trakcie narady zostały przedstawione następujące zagadnienia:

 1. Dofinansowanie ze środków MSWiA jednostek OSP z powiatu bocheńskiego w 2022 r.
 2. Szkolenia przeprowadzone w 2022 r. oraz plan szkolenia na 2023 r. dla druhów OSP biorących udział  w działaniach ratowniczo – gaśniczych.
 3. Ćwiczenia taktyczno-bojowe organizowane przez Komendę Powiatową PSP w Bochni w 2022 r.,
 4. Zasady umieszczania zdjęć i filmów z akcji ratowniczo-gaśniczych w mediach społecznościowych, specjalizację jednostek OSP, zbiorczy plan sieci jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przewidzianych do włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, plan nowotworzonego plutonu zaopatrzenia wodnego osp powiatu bocheńskiego, bieżące sprawy operacyjno-szkoleniowe oraz informacje przekazane podczas narady operacyjnej województwa małopolskiego w dniu 8 grudnia 2022 r.
 5. Wnioski i uwagi z inspekcji gotowości operacyjnej w jednostkach OSP w KSRG za rok 2022.
 6. Zabezpieczenie działań ratowniczych na drogach (autostradzie A4, drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych).
 7. Małopolski system kontroli zużycia powietrza w strefie zadymienia.
 8. Bezpieczeństwo prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki OSP podczas pożarów upraw rolnych, łąk i rżysk, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego ustawienia pojazdów pożarniczych, w tym zapewnienia możliwości ich bezzwłocznej ewakuacji i bezpiecznego poruszania się samochodów pożarniczych do zdarzenia oraz powrotu do remizy OSP.
 9. Wyznaczanie strefy brudnej i czystej w remizach OSP.
 10. Sprawy bieżące dotyczące Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni.
 11. Ogólnopolską kampanię społeczną „Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa.

Następnie zapoznano się ze sprzętem pożarniczym znajdującym się na wyposażeniu jednostki OSP Wiśnicz Mały. Prezentacji dokonał Prezes OSP Wiśnicz Mały druh Piotr Put.

Opracowanie: KP PSP Bochnia

Please follow and like us: