Gmina Rzezawa – Uchwalono budżet na 2023 rok są inwestycje w OSP

Rada Gminy Rzezawa przyjęła projekt budżetu na 2023 rok przedstawiony przez Wójta Mariusza Paleja. Zakłada on realizację aż 32 inwestycji o łącznej wartości blisko 13 mln zł. W projekcie budżetu Gminy Rzezawa na przyszły rok zaplanowano dochody w wysokości 62.349.316,27 zł oraz wydatki w kwocie 68.045.816,27 zł.
W przyszłorocznym projekcie budżetu zapisano następujące “strażackie” inwestycje, na które przeznaczono 475 000 zł:
  • modernizacja parkingu za remizą OSP Rzezawa (Fundusz Sołecki) – kwota: 40.000,00 zł;
  • zakup lekkiego samochodu pożarniczego wraz z osprzętem koniecznym do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Bratucice (Fundusz Sołecki) – kwota: 50.000,00 zł;
  • modernizacja i przebudowa budynku OSP w Okulicach – kwota: 385.000,00 zł; zadanie zaplanowano jako wieloletnie o całkowitej wartość inwestycji 770.000,00 zł

Pełna lista opublikowana została na stronie UG Rzezawa: https://www.rzezawa.pl/aktualnosc_Gmina_Rzezawa_z_budzetem_na_2023_rok_

Zadania inwestycyjne to niejedyne, jakie zostały zaplanowane. W przyszłorocznym budżecie Gminy Rzezawa wyodrębniono bowiem kwotę w wysokości 526.057,10 zł stanowiącą Fundusz Sołecki. O przeznaczeniu tych środków na konkretne zadania zadecydowali sami mieszkańcy poszczególnych sołectw.

“Grudzień  to wyjątkowy miesiąc. Dla nas samorządowców to także miesiąc, kiedy podejmujemy niezwykle ważne decyzje, uchwalając projekt budżetu na przyszły rok. Niezależnie od tego, na jakim jest to szczeblu – czy dotyczy to budżetu państwa, budżetu województwa, powiatu, czy danej gminy dokument ten ma bardzo duże, a wręcz fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju danej jednostki samorządu terytorialnego. Tworząc projekt budżetu na 2023 rok, chciałoby się, aby móc w nim uwzględnić wszystkie potrzebne inwestycje. Budżet posiada jednak swoje ograniczenia, przez co jest to niestety niemożliwe. Projekt budżetu to więc swoista wypadkowa oczekiwań, nadziei oraz realiów, znajdujących odzwierciedlenie w matematyce. Jestem jednak pewny, że przedłożony Państwu projekt budżetu na 2023 rok można z całą odpowiedzialnością nazwać budżetem zrównoważonego rozwoju” mówił podczas sesji budżetowej Wójt Mariusz Palej.

Sesja, podczas której został przyjęty projekt budżetu Gminy Rzezawa na 2023 rok, odbyła się 22 grudnia w sali narad w budynku przy ulicy Kościelnej w Rzezawie. Za przyjęciem projektu budżetu na przyszły rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej głosowało 10 z 14 radnych.

Opracowanie: UG Rzezawa

Please follow and like us: