Bezpieczne Ferie 2023 z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bochni

Dużymi krokami zbliżają się ferie zimowe więc Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni zaprasza dzieci i młodzież do skorzystania z ofert w ramach akcji „Otwarte strażnice” gdzie organizowany jest pokaz pojazdów i sprzętu oraz zajęcia w sali „Ognik”.

W celu rezerwacji terminu wizyty należy się kontaktować z kpt. Grzegorz Gac lub kpt. Łukasz Klecki, nr tel. 47 813 14 270.

Dodatkowo w ramach akcji bezpieczne ferie w ramach sprawowania nadzoru nad właściwym przebiegiem wypoczynku strażacy sprawdzają listę obiektów zamieszczonych w elektronicznej „Bazie wypoczynku” (https://wypoczynek.men.gov.pl) – pod kątem ich zabezpieczenia przeciwpożarowego.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych strażacy przypominają właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności odśnieżania dachów i usuwania sopli lodowych. W obszarze tym strażacy współpracują z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty wielkopowierzchniowe, m.in. hipermarkety, hale targowe i sportowe oraz magazyny.

W okresie jesienno-zimowym w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstawania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest on niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu.

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” – to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Strażacy przypominają, że należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej, jak również urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. Państwowa Straż Pożarna przypomina również o utrzymaniu właściwego stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianie baterii).

Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie na oficjalnym kanale youtube.com (https://www.youtube.com/channel/UCyabfoNw5Vy4d-sUoAqGn6w/videos?app=desktop) zamieściła filmy instruktażowe pt. „Jak żyć bezpiecznie” dotyczące tlenku węgla oraz prawidłowego zachowania podczas burz.

Od początku sezonu grzewczego, tj. 1 października 2022 roku do dnia 17 stycznia 2023 roku Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Bochni odnotowali 14 wyjazdów do pożarów sadzy w kominie oraz 1 wyjazd do tlenku węgla.

Ponadto strażacy przypominają o obowiązkowych okresowych przeglądach i czyszczeniach przewodów kominowych, dymowych oraz o regularnym sprawdzaniu instalacji wentylacyjnych, jak również urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych.

Tekst: bryg. Paweł Matyasik, Zdjęcia: archiwum KP PSP w Bochni

Please follow and like us: