Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni

Dnia 24 lutego 2023 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni odbyła się odprawa roczna podsumowująca działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu bocheńskiego za rok 2022.

Gospodarzem uroczystości był Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni bryg. Jacek Ryncarz.

W naradzie rocznej udział wzięli:

 • –        Poseł na Sejm RP – Pani Józefa Szczurek-Żelazko,
 • –        Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – bryg. Przemysław Przeczęk,
 • –        Starosta Bocheński – Adam Korta,
 • –        burmistrzowie i wójtowie powiatu bocheńskiego,
 • –        Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni – st. bryg. Piotr Gadowski,
 • –        Powiatowy Kapelan Strażaków z terenu powiatu bocheńskiego – ks. Stanisław Szczygieł,
 • –        Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni – Druh Tomasz Całka,
 • –        prezesi i komendanci gminni OSP z terenu powiatu bocheńskiego,
 • –        Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Komendzie Powiatowej PSP w Bochni Pan Leszek Trąba,
 • –        Prezes Koła Emerytów i Rencistów przy Komendzie Powiatowej PSP w Bochni Pan Stanisław Tabor,
 • –        funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Bochni.

Na wstępnie narady w sposób uroczysty wręczono dwóm druhom strażakom decyzje o przyznaniu świadczenia ratowniczego. W sposób uroczysty pożegnano również odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne st. asp. Jarosława Jarmułe.

Po zakończeniu tej części narady Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni bryg. Jacek Ryncarz w formie prezentacji podsumował realizowane zadania w roku ubiegłym, przedstawił stan ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu bocheńskiego, a także zadania, które zostały zrealizowane w roku 2022. Komendant Powiatowy PSP w Bochni podziękował wszystkim obecnym za wsparcie jakie otrzymują bocheńscy strażacy
w wykonywaniu ważnej misji jaką jest dbanie o bezpieczeństwo z zakresu ochrony przeciwpożarowej mieszkańców powiatu bocheńskiego.

Zaproszeni gości w swoich przemówieniach złożyli podziękowania funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej PSP w Bochni jak również druhom z jednostek ochotniczych straży pożarnych za służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Jednocześnie podkreślili jak ważną rolę w zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu odgrywa zarówno Państwowa Straż Pożarna jak i Ochotnicze Straże Pożarne.

Opracowanie: bryg. Paweł Matyasik / Zdjęcia: Archiwum KP PSP w Bochni

Please follow and like us: