Nadanie sztandaru Zakładowi Karnemu w Nowym Wiśniczu

Z dniem 29 maja na ręce funkcjonariuszy oraz pracowników zostaje przekazany sztandar. Sztandar będący nie tylko symbolem największych wartości, ale także powodem do dumy, spajającym byłych i obecnych funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu.

Sztandar stanowi ponadto swoisty wyraz uznania dla pełnionej przez nich służby, a także zaangażowania z jakim podchodzą do realzowanych każdego dnia obowiązków.

Uroczystość nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Nowym Wiśniczu odbyła się w historycznych murach Zamku Kmitów i Lubomirskich w Nowym Wiśniczu. W tym ważnym dla funkcjonariuszy dniu szczególne znaczenie miała obecność Wiceministra Sprawiedliwości Pana Michała Wosia, który w swoim wystąpieniu zaznaczył:

“sztandar powinien jednoczyć funckjonariuszy zakładu karnego. Funkcjonariuszy dobrze sprawujących swoją ciężką, codzienną służbę w tych niełatwych warunkach, w wyjątkowym miejscu jakim jest Zakład Karny w Nowym Wiśniczu”

“29 maja 2023 r. zapisze się na kartach historii najstarszej jednostki w Polsce jako jeden z najważniejszych dni” – wspominali funkcjonariusze w swoich mediach społecznościowych

Dyrektor Generalny Służby Więziennej podkreślił:

“mam zaszczyt uczestniczyć w największej uroczystości w życiu jednostki penitencjarnej. Zakład Karny w Nowym Wiśniczu dostaje dziś rzecz najcenniejszą – sztandar. Sztandar to symbol, świętość. (…) Symbol przynależności do formacji i wierności jej ideałom. Są wśród nich honor i szacunek do każdego człowieka, także tego, który ponosi słuszną karę. Sztandar to także, o czym zapomnieć nie wolno, zobowiązanie, służenie Ojczyźnie i społeczeństwu.”

Uroczystość nadania sztandaru poprzedzona była Mszą Świętą, którą w kaplicy zamkowej odprawil Biskup pomocniczy Diecezji Tarnowskiej bp Artur Ważny. W podniosłym wydarzeniu, jakim jest nadanie sztandaru ufundowanego przez Polską Grupę SW Przedsiębiorstwo Państwowe udział wzięli m.in.: Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Pan Michał Woś, Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Pan Arkadiusz Mularczyk, Dyrektor Generalny Służby Więziennej – gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie – płk Tomasz Wiercioch, Poseł na Sejm RP – Pan Piotr Sak, Poseł na Sejm RP – Pan Norbert Kaczmarczyk, Wicewojewoda Małopolski – Pan Ryszard Pagacz, dyrektorzy jednostek penitencjarnych OISW Kraków, a także przedstawiciele prokuratury, sądownictwa, służb mundurowych, władz lokalnych oraz osoby i instytucje współpracujące z ZK.

Po zakończeniu kluczowej, oficjalnej części uroczystości uczestnicy wysłuchali krótkiego koncertu zespołu Cracow Singers. W imieniu Dyrektora Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu pułkownika Pawła Jastrzębskiego funkcjonariusze dziękują, że w tym szczególnym dniu byli Państwo z nimi.

Tekst: st. szer. Agnieszka Woźniak

Zdjęcia: kpr. Marcin Dragan