TARGOWISKO – Ćwiczenia ratownictwa wodnego strażaków z JRG Bochnia

W dniach 04,18,20 lipca 2023r. w ramach doskonalenia zawodowego poszczególne zmiany służbowe Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Bochni przeprowadziły ćwiczenia z zakresu ratownictwa  wodnego na terenie żwirowni w miejscowości Targowisko.

Ćwiczenia miały na celu doskonalenie umiejętności ratowniczych na akwenach wodnych. Ćwiczenia praktyczne poprzedzał instruktaż z zakresu bezpieczeństwa na obszarach wodnych, zabezpieczenia ratowników, ich niezbędnego wyposażenia podczas prowadzonych działań ratowniczych na wodzie oraz zasad ewakuacji osób poszkodowanych z wody. Zabezpieczenie ratowników polegało na użyciu między innymi odpowiedniego wyposażenia indywidualnego, tj. kombinezonów do pracy w wodzie oraz kamizelek asekuracyjnych. Podczas zajęć praktycznych głównie przećwiczono wodowanie, jak i również pływanie i manewrowanie dwiema łodziami ratowniczymi będącymi na wyposażeniu tut. Komendy. Ćwiczono również podejmowanie osoby bezpośrednio z wody, a także praktyczne użycie rzutki ratowniczej oraz koła ratunkowego.

Opracowanie:  kpt. Łukasz Klecki KP PSP w Bochni.

Zdjęcia: kpt. Łukasz Klecki