BOCHNIA: Szpital dostanie 4,4 mln zł na termomodernizację SZEŚCIU budynków!

Są pieniądze na termomodernizację Szpitala Powiatowego w Bochni. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże placówce blisko 4,4 mln zł. W piątek w Warszawie podpisano umowę.

Bocheński szpital od lat konsekwentnie realizuje plan modernizacji i poprawy usług świadczonych dla mieszkańców powiatu bocheńskiego. Po zakończeniu inwestycji, które dotyczyły między innymi rozbudowy SOR, stworzenia Centrum Diagnostyki Obrazowej czy Centrum Poradni Specjalistycznych kolejnym krokiem będzie zadbanie o kwestie typowo techniczne. Budynki w których mieści się bocheńska lecznica nie spełniają współczesnych standardów energetycznych, co w połączeniu z wysokimi cenami energii stanowi duże wyzwanie w kontekście budżetu szpitala.

-Dzięki dotacji  będzie można przeprowadzić kompleksową termomodernizację tych budynków. To pozwoli zaoszczędzić na kosztach ogrzewania w okresie zimowy, czy klimatyzacji w czasie ciepłych letnich dni, dzięki zamontowaniu paneli fotowoltaicznych. Wartością dodaną tej inwestycji jest nowy, świeży i estetyczny wygląd placówki. Każda zaoszczędzona złotówka, to pieniądze, które mogą zostać przeznaczone na dalsze doposażanie i unowocześnianie sprzętu medycznego na czym skorzystają pacjenci jak i personel szpitala – mówi Adam Korta Starosta Bocheński.

W ramach przyznanej dotacji zostanie wykonana termomodernizacja budynków szpitala, przewidziano też  montaż pomp ciepła oraz fotowoltaiki. Warto dodać, że wsparcie pokryje blisko 90 procent wartości całego zadania.

Dzięki przedsięwzięciu zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych wyniesie  7 406,40 GJ rocznie. Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych to 124,19 MWh w skali roku, a energii cieplnej 6 209,96 GJ. Szacowany roczny spadek emisji CO2 to 358,70 ton.

Umowa została podpisana w piątek w siedzibie NFOŚiGW przez Artura Michalskiego wiceprezesa zarządu NFOŚiGW i Jarosława Kycię, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Bochni. Planowany termin realizacji zadania  to czerwiec 2025 roku.

W ramach zadania zaplanowano inwestycje w sześciu szpitalnych budynkach:

  • Budynek A (tj. budynek zaplecza gospodarczo – administracyjnego),
  • Budynek B, w którym mieszczą się wyłącznie oddziały, poradnie i pracownie szpitala. W budynku znajdują się oddziały Opiekuńczo – Leczniczy, Chirurgii z Pododdziałem Ortopedii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny, Centralna Sterylizacja, Poradnia Chirurgiczna, 2 pracownie RTG oraz Opieka całodobowa.
  • Budynek C, w którym mieszczą się oddziały, poradnie i pracownie szpitala m.in.: Ratunkowy (SOR), Oddział Dziecięcy, Oddział Chorób Wewnętrznych II, Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym, pracownia Tomografii komputerowej, pracowania Echokardiografii, pracownia Analityczno–hormonalna, pracownia Serologii, poradnia Kardiologiczna, Dermatologiczna, Onkologiczna, Okulistyczna, pracownia EKG.
  • Budynek D (Zespoły Ratownictwa Medycznego). W budynku stacjonują dwa Zespoły Ratownictwa Medycznego Szpitala tj. Zespół typu „S” (z lekarzem) i zespół typu „P” (ratownicy medyczni), które zabezpieczają przedszpitalną opiekę medyczną w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego.
  • Budynek E – stanowi miejsce zaplecza technicznego Szpitala, gdzie znajdują się urządzenia techniczne zaopatrujące Szpital w energię elektryczną, budynek ponadto stanowi miejsce pracy dla pracowników technicznych Szpitala sprawujących obsługę nad infrastrukturą techniczną Szpitala. Budynek Transformatorowni znajdujący się na terenie Powiatowego Szpitala w Bochni.
  • Budynek F (Archiwum szpitalne) użytkowany jest wyłącznie na cele archiwum Szpitala, w którym gromadzona jest dokumentacja medyczna pacjentów szpitala oraz dokumentacja księgowo-kadrowa Szpitala.

Źródło: Szpital Bochnia

Please follow and like us: