Kurs Naczelników OSP – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni

W dniu 11 grudnia 2023 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bochni zostało zakończone szkolenie naczelników OSP.

W trakcie szkolenia druhowie doskonalili wiedzę m.in z zakresu obowiązków i odpowiedzialności naczelnika OSP, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz współdziałania z Państwową Strażą Pożarną.

Organizatorem szkolenia był Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, a przeprowadzony został przez funkcjonariuszy Komendy  Powiatowej PSP w Bochni w okresie  od  2 do 11 grudnia 2023 r. Końcowym etapem szkolenia był egzamin, który pozytywnie ukończyło 33 druhów. Egzamin przeprowadziła komisja powołana przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W szkoleniu wzięli udział druhowie z jednostek OSP z terenu całego powiatu.

Absolwentom szkolenia gratulujemy uzyskania nowych kwalifikacji.

Tekst i zdjęcia: bryg. Paweł Matyasik KP PSP Bochnia