Roczna odprawa podsumowująca działalność KP PSP w Bochni za rok 2023

Dnia 23 lutego 2024 r. w Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni odbyła się odprawa roczna podsumowująca działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu bocheńskiego za rok 2023.
Gospodarzem uroczystości był Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni bryg. Jacek Ryncarz.
W naradzie rocznej udział wzięli:
  • ➡️Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – bryg. Przemysław Przeczęk,
  • ▶️W-ce Starosta Bocheński – Ryszard Drożdżak,
  • ➡️burmistrzowie i wójtowie powiatu bocheńskiego,
  • ➡️Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni – st. bryg. Piotr Gadowski,
  • ▶️Powiatowy Kapelan Strażaków z terenu powiatu bocheńskiego – ks. Stanisław Szczygieł,
  • ▶️Prezes Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Bochni – Druh Tomasz Całka,
  • ▶️prezesi i komendanci gminni OSP z terenu powiatu bocheńskiego,
  • ▶️Prezes Koła Emerytów i Rencistów przy Komendzie Powiatowej PSP w Bochni Pan Stanisław Tabor,
  • ➡️funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Bochni.
Na wstępnie narady w sposób uroczysty pożegnano odchodzącego po blisko 30 latach służby na zaopatrzenie emerytalne mł. bryg. Mirosława Mroczka – wieloletniego funkcjonariusza Komendy Powiatowej PSP w Bochni. Strażakowi wręczono pamiątkowy ryngraf oraz odznakę honorową zasłużony dla pożarnictwa ziemi bocheńskiej. Po zakończeniu tej części narady Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni bryg. Jacek Ryncarz w formie prezentacji podsumował realizowane zadania w roku ubiegłym, przedstawił stan ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu bocheńskiego a także zadania, które zostały zrealizowane w roku 2023.
Rok ubiegły był rekordowym pod względem liczby interwencji 1780 z czego 171 to pożary, 1538 to miejscowe zagrożenia a 71 to alarmy fałszywe.
W 2023 roku jednostki OSP z terenu powiatu bocheńskiego pozyskały 14 nowych pojazdów i samochodów oraz wiele nowoczesnego sprzętu ratowniczego.
Komendant Powiatowy PSP w Bochni podziękował wszystkim obecnym za wsparcie jakie otrzymują bocheńscy strażacy w wykonywaniu ważnej misji jaką jest dbanie o bezpieczeństwo z zakresu ochrony przeciwpożarowej mieszkańców powiatu bocheńskiego.
Zaproszeni gości w swoich przemówieniach złożyli podziękowania funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej PSP w Bochni jak również druhom z jednostek ochotniczych straży pożarnych za służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Jednocześnie podkreślili jak ważną rolę w zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu odgrywa zarówno Państwowa Straż Pożarna jak i Ochotnicze Straże Pożarne.
Opracowanie: bryg. Paweł Matyasik