Powiatowe ćwiczenia “STREFA 2024” – relacja JRG Bochnia

26 kwietnia 2024 r. na terenie Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej odbyły się powiatowe ćwiczenia praktyczne pod kryptonimem „STREFA 2024”, które poprzedzone były ćwiczeniami sztabowymi w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni – organizatora ćwiczeń.

Główny scenariusz ćwiczeń zakładał pożar w hali wyrobów gotowych oraz w obrębie instalacji fotowoltaicznej na terenie zakładu Mabuchi Motor Poland przy ul. Adolfa Mitery 14.

W scenariuszu uwzględniono także poszukiwanie osób, które nie zdążyły się ewakuować we wczesnej fazie pożaru oraz budowę dodatkowego zaopatrzenia wodnego z rzeki Raby. Ćwiczebne działania gaśnicze prowadzono przy zaangażowaniu plutonów gaśniczych, podnośnika hydraulicznego, formacji złożonej z sił i środków podbocheńskich jednostek OSP – plutonu zaopatrzenia wodnego oraz dronów z jednostek OSP w Łomnej i Leszczynie wyposażonych w kamerę termowizyjną, które pozwalały na bieżące monitorowanie sytuacji pożarowej i sprawniejszą koordynację działań ratowniczo – gaśniczych. Ćwiczenia były także okazją do przetestowania możliwości technicznych autorskiego prototypu wielofunkcyjnego kontenera gaśniczego będącego na wyposażeniu jednostki OSP Stanisławice.

W ćwiczeniach „STREFA 2024” brało udział 30 samochodów pożarniczych  Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu bocheńskiego,  wielickiego i brzeskiego (łącznie 120 strażaków) pod nadzorem funkcjonariuszy Wydziału Planowania Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Ponadto w manewrach tych udział wzięli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bochni, ratownicy Państwowego Ratownictwa Medycznego, przedstawiciele powiatowego oraz miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego w Bochni oraz kadra techniczna zakładu Mabuchi.

Celem tegorocznych ćwiczeń powiatowych było sprawdzenie i doskonalenie:

  • alarmowania, współdziałania i dowodzenia jednostkami ochrony przeciwpożarowej przy organizacji działań ratowniczo-gaśniczych na dużym obiekcie przemysłowym,
  • umiejętności dostarczania wody na duże odległości,
  • założeń Powiatowego Planu Ratowniczego,
  • procedur dysponowania sił i środków,
  • taktyczno-technicznych możliwości zastępów straży pożarnych,
  • systemów łączności współdziałania i dowodzenia,
  • pracy sztabu Kierującego Działaniem Ratowniczym,
  • zaplecza logistycznego.

Ćwiczenia „STREFA 2024”podlegały nadzorowi oraz ocenie przedstawicieli Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Składamy podziękowania spółce Mabuchi Motor Poland za umożliwienie przeprowadzenia ćwiczeń na obiekcie – mł. bryg. Witold Sajak – KP PSP w Bochni

 

Tekst: KP PSP Bochnia.
Zdjęcia: Bochnia112.pl

Please follow and like us: