Kierownictwo KP PSP Bochnia

bryg. Jacek Ryncarz

Komendant Powiatowy PSP w Bochni

Bryg. mgr inż. Jacek Ryncarz służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 1996 roku jako słuchacz Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, a służbę stałą w 1998 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, gdzie zajmował m.in. stanowiska: dowódcy zastępu, zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej, dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej.

Łącząc służbę z nauką bryg. mgr inż. Jacek Ryncarz ukończył:

  • 1998 – Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie;
  • 2002 – Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa;
  • 2004 – Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość w zakresie ekonomii i organizacji ratownictwa, uzyskując tytuł magistra;
  • 2007 – studia podyplomowe w zakresie Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Przestrzennej na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu;
  • 2008 – studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z elementami dydaktyki bezpieczeństwa na Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Bryg. mgr inż. Jacek Ryncarz podczas dotychczasowej służby odznaczony został m.in.:

  • Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”
  • Krzyżem Zasługi Za Dzielność
  • Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
  • Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

Od dnia 12 grudnia 2022 r., decyzją Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, bryg. mgr inż. Jacek Ryncarz został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Bochni.

st. bryg. Piotr Gadowski

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Bochni

Bryg. Piotr Gadowski pełni służbę w Państwowej Straży Pożarnej od sierpnia 1994 r. W 1996 r. ukończył Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, a w 2001 r. Szkołę Główną Służby Pożarniczej uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa. W 2007 r. ukończył studia magisterskie na Akademii Finansów w Warszawie o kierunku ekonomika i organizacja ratownictwa.

Przeszedł praktycznie wszystkie szczeble służbowe, od podziału bojowego po administrowanie i dowodzenie Komendą Powiatową. W trakcie pełnienia służby zajmował stanowiska: dowódcy zastępu w JRG, kierownika sekcji ds. organizacyjno – kadrowych, naczelnika wydziału operacyjnego ds. operacyjno – szkoleniowych. Pełnił nieetatową funkcję z-cy dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego „Tarnów 2” wchodzącą w struktury Małopolskiej Brygady Odwodowej. W marcu 2015 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Bochni. W 2018 r. pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Bochni.

W czasie służby został wyróżniony: Brązowy Krzyż Zasługi, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązowym medalem za Zasługi Dla Obronności Kraju, Srebrną Odznaką Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej, Złotym Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa.

W Komendzie Powiatowej PSP w Bochni pełnił funkcje Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP i koordynuje działania: Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego, Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, oraz Sekcji Kwatermistrzowsko – Technicznej. Aktualnie pełni obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Bochnii.