Kierownictwo KP PSP Bochnia

Komendant Powiatowy PSP w Bochni

bryg. Robert Cieśla

Robert CIEŚLA urodził się 29 kwietnia 1976 r. w Bochni. Służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 1995 r. jako słuchacz-kadet w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.  Po ukończeniu Szkoły Aspirantów w 1997 r. skierowany został do pełnienia służby w Komendzie Rejonowej PSP w Bochni. W 2006 r. ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa. W 2016 r. ukończył Prywatną Wyższą Szkołę Ochrony Środowiska w Radomiu- Zarządzanie Kryzysowe w Sytuacjach Kryzysowych uzyskując tytuł magistra.

Przeszedł praktycznie wszystkie szczeble służbowe, od podziału bojowego po administrowanie i dowodzenie Komendą Powiatową. W trakcie pełnienia służby zajmował stanowiska: ratownik w JRG, starszy ratownik w JRG, dowódcy zastępu w JRG, dyżurny operacyjny powiatu, specjalista w Wydziale Operacyjnym KP PSP Bochnia, starszy specjalista w Wydziale Operacyjnym KP PSP Bochnia, pełniący obowiązki Zastępcy Dowódcy JRG, Dowódca JRG.
W 2018 roku pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Bochni. W dniu 7 listopada 2018 r. został powołany przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bochni.

Sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez: Sekcję ds. Organizacyjno- Kadrowych, Sekcję ds. Kontrolno- Rozpoznawczych, Stanowiskiem pracy ds. Finansów.

Odznaczony m.in.: Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 2017 r. Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę” -2010 r. Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – 2012 r.

 

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Bochni

st. bryg. Piotr Gadowski

Bryg. Piotr Gadowski pełni służbę w Państwowej Straży Pożarnej od sierpnia 1994 r. W 1996 r. ukończył Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, a w 2001 r. Szkołę Główną Służby Pożarniczej uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa. W 2007 r. ukończył studia magisterskie na Akademii Finansów w Warszawie o kierunku ekonomika i organizacja ratownictwa.

Przeszedł praktycznie wszystkie szczeble służbowe, od podziału bojowego po administrowanie i dowodzenie Komendą Powiatową. W trakcie pełnienia służby zajmował stanowiska: dowódcy zastępu w JRG, kierownika sekcji ds. organizacyjno – kadrowych, naczelnika wydziału operacyjnego ds. operacyjno – szkoleniowych. Pełnił nieetatową funkcję z-cy dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego „Tarnów 2” wchodzącą w struktury Małopolskiej Brygady Odwodowej. W marcu 2015 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Bochni. W 2018 r. pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Bochni.

W czasie służby został wyróżniony: Brązowy Krzyż Zasługi, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązowym medalem za Zasługi Dla Obronności Kraju, Srebrną Odznaką Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej, Złotym Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa.

W Komendzie Powiatowej PSP w Bochni pełni funkcje Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP i koordynuje działania: Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego, Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, oraz Sekcji Kwatermistrzowsko – Technicznej.