Kierownictwo KP PSP Bochnia

p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Bochni

st. bryg. Piotr Gadowski

Bryg. Piotr Gadowski pełni służbę w Państwowej Straży Pożarnej od sierpnia 1994 r. W 1996 r. ukończył Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, a w 2001 r. Szkołę Główną Służby Pożarniczej uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa. W 2007 r. ukończył studia magisterskie na Akademii Finansów w Warszawie o kierunku ekonomika i organizacja ratownictwa.

Przeszedł praktycznie wszystkie szczeble służbowe, od podziału bojowego po administrowanie i dowodzenie Komendą Powiatową. W trakcie pełnienia służby zajmował stanowiska: dowódcy zastępu w JRG, kierownika sekcji ds. organizacyjno – kadrowych, naczelnika wydziału operacyjnego ds. operacyjno – szkoleniowych. Pełnił nieetatową funkcję z-cy dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego „Tarnów 2” wchodzącą w struktury Małopolskiej Brygady Odwodowej. W marcu 2015 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Bochni. W 2018 r. pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Bochni.

W czasie służby został wyróżniony: Brązowy Krzyż Zasługi, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązowym medalem za Zasługi Dla Obronności Kraju, Srebrną Odznaką Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej, Złotym Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa.

W Komendzie Powiatowej PSP w Bochni pełnił funkcje Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP i koordynuje działania: Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego, Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, oraz Sekcji Kwatermistrzowsko – Technicznej. Aktualnie pełni obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Bochnii.