Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni

ul. Ks. J. Poniatowskiego 7

32 – 700 Bochnia

Tel.: (47) 831 42 00 , fax (47) 831 42 09

Email: kppspbochnia@straz.krakow.pl

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

Tel. alarmowy: 998 lub 112

Tel.: (47) 831 42 15 , fax. (47) 831 42 19

_________________________________________________________________________________

Centrala / Sekretariat:

Tel.: 47 831 42 00  lub 47 831 42 03
fax. 47 831 42 09
Email: kppspbochnia@straz.krakow.pl
EPUAP

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza:

Tel.: 47 831 42 71

Wydział ds. Operacyjno-Szkoleniowych:

Tel.: 47 831 42 21

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego :

Tel.: 47 831 42 15 lub 47 831 42 13
fax. 47 831 42 19

_________________________________________________________________________________

Sekcja ds. :
  • Organizacyjno-Kadrowych – tel. 47 831 42 51
  • Kontrolno-Rozpoznawczych – tel. 47 831 42 31
  • Kwatermistrzowsko-Technicznych – tel. 47 831 42 41
Stanowisko pracy ds.:
  • BHP – tel. 47 831 42 71
  • Finansów – tel. 47 831 42 61